శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: పరోక్షసేవగా బయలు వీరభద్రస్వామివారి విశేషపూజ
శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ
మాదాపూర్ శిల్పారామంలో కనువిందు చేసిన కూచిపూడి మరియు కథక్ జుగల్బందీ నృత్య ప్రదర్శనలు
ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో అలరించిన భరతనాట్యం నృత్య ప్రదర్శనలు
శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామివారికి విశేష అభిషేకం ; నందీశ్వరస్వామివారికి  విశేషపూజ
ఉప్పల్ మినీ శిల్పారామంలో ఆకట్టుకున్న భరతనాట్య ప్రదర్శన
మాదాపూర్ శిల్పారామంలో అలరించిన కూచిపూడి, కథక్ నృత్య ప్రదర్శనలు
శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: ధర్మపథంలో భాగంగా నిత్య కళారాధన కార్యక్రమంలో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు
శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: శ్రీస్వామి అమ్మవార్లకు ఊయలసేవ
శ్రీశైల దేవస్థానం, శ్రీశైలం: దత్తాత్రేయస్వామివారికి విశేషపూజలు ; నిత్య కళారాధన భాగంగా సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు

24X7ONLINENEWS

No posts found.

Business

Technology

Cinema & Theater Arts (Kalavaibhavam)